Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 7-2-2024: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nội dung chính: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tri ân các anh hùng liệt sĩ;Trạm radar của Nga ở Biển Đen bị tấn công;...
Tốc độ phát: 1x
top