Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 7-12: Tăng cường phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 7-12 có những nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023...
Tốc độ phát: 1x
top