Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 6-12: Việt Nam nỗ lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Nội dung chính: Làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị tham mưu toàn quân năm 2023; Việt Nam nỗ lực phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Xung đột Hamas - Israel: Ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ...
Tốc độ phát: 1x
top