Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 6-7: Toàn quân sơ kết các hoạt động, công tác 6 tháng đầu năm 2023

Nội dung chính: Quân ủy Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm 2023, Quân đội Mỹ siết chặt kiểm soát thông tin tuyệt mật, ...
Tốc độ phát: 1x
top