Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 4-11-2023: Quân khu 7 cần tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ

Nội dung chính: Quân khu 7 cần tiếp tục nghiên cứu nhiều giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ; Viettel mang gì đến Triển lãm Quốc phòng và An ninh tại Thái Lan?; Quân đội Israel bao vây toàn thành phố Gaza...
Tốc độ phát: 1x
top