Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 31-8: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung chính: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Quốc phòng quyết liệt cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư...
Tốc độ phát: 1x
top