Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 30-12: Hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân phấn đấu năm 2024 hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2023

Nội dung chính: Hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân phấn đấu năm 2024 hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2023; Công tác tham mưu toàn quân: Nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ; Trung Quốc có Bộ trưởng Quốc phòng mới; Hàn Quốc đóng tàu ngầm Jangbogo-III Batch-II thứ ba.
Tốc độ phát: 1x
top