Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 29-11-2023: Bộ Quốc phòng tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị về Quân đoàn 12

Nội dung chính: Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 11-2023; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Quốc phòng tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị về Quân đoàn 12...
Tốc độ phát: 1x
top