Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 28-8-2023: Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban Bộ Quốc phòng tháng 8-2023

Nội dung chính: Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban Bộ Quốc phòng tháng 8-2023; Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tích cực chuẩn bị chu đáo cho hội thảo về Đại tướng Đoàn Khuê;...
Tốc độ phát: 1x
top