Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 25-9-2023: Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng

Nội dung chính: Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, quyết định một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng; Việt Nam cử thêm 3 sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Kiểm tra phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng...
Tốc độ phát: 1x
top