Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 25-8: Kiểm định viên Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giải tỏa áp lực đăng kiểm xe cơ giới

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 25-8 có những nội dung chính sau: Kiểm định viên Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giải tỏa áp lực đăng kiểm xe cơ giới
Tốc độ phát: 1x
top