Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 25-2: Sôi nổi ngày hội tòng quân

Nội dung chính: Các địa phương sôi nổi tổ chức giao nhận quân năm 2024
Tốc độ phát: 1x
top