Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 22-9: Hải đội Dân quân thường trực góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 22-9 có những nội dung chính sau: Hải đội Dân quân thường trực góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển; Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Canada còn nhiều không gian để phát triển...
Tốc độ phát: 1x
top