Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự Quốc phòng ngày 18-7: Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Nội dung chính: Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng; Cần nghiên cứu xây dựng quy chế, chiến lược tài chính cho các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý; Thử nghiệm thành công máy bay không người lái bay trên tầng bình lưu; ...
Tốc độ phát: 1x
Nội dung chính

Bấm đề chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

top