Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 15-4: Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị

Nội dung chính: Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị; Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với các cơ quan, đơn vị về cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng; Nhật Bản mua 3 máy bay trực thăng H225...
Tốc độ phát: 1x
top