Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 13-10: Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Nội dung chính: Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm Căn cứ Hải quân thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản...
Tốc độ phát: 1x
Nội dung chính

Bấm đề chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

top