Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 11-1: Khắc phục những hạn chế, bất cập của tiền lương hiện nay

Nội dung chính: Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em toàn quân năm 2023; Khắc phục những hạn chế, bất cập của tiền lương hiện nay; Nga tuyên bố sản xuất hàng loạt bom lượn Drel trong năm nay...
Tốc độ phát: 1x
top