Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Bản tin quân sự-quốc phòng ngày 10-7: Ban hành Điều lệ Công tác doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam

Nội dung chính: Ban hành Điều lệ Công tác doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân chủng Phòng không-Không quân nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới; 1.000 binh sĩ bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva...
Tốc độ phát: 1x
top