Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 10-4: Tổng duyệt chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Nội dung chính: Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; Tổng duyệt chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8; Hải quân Việt Nam - Thái Lan tuần tra chung lần thứ 49...
Tốc độ phát: 1x
top