Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Bản tin Podcast Quân sự-Quốc phòng ngày 9-4: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Viettel cần thực hiện “3 tiên phong” trong phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Nội dung chính: Thủ tướng Phạm Minh Chính: Viettel cần thực hiện “3 tiên phong” trong phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao; Bảo đảm an toàn cho các lực lượng diễu binh, diễu hành cơ động hành quân lên Điện Biên...
Tốc độ phát: 1x
top