Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 1-1: Sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng năm mới 2024

Nội dung chính: Bộ tư lệnh Quân khu 4 bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Sư đoàn 5 (Quân khu 7) sôi nổi hoạt động chào mừng năm 2024; Ukraine phát triển tổ hợp vô tuyến Gekata...
Tốc độ phát: 1x
top