Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Bản tin Podcast Quân sự-Quốc phòng ngày 3-1: Phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia hiện đại

Nội dung chính: Phát triển hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia hiện đại, đồng bộ, cơ bản, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rút kinh nghiệm trong chỉ đạo diễn tập ĐT-23; Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán đạn pháo 155mm cho Israel...
Tốc độ phát: 1x
top