Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Bản tin Podcast Quân sự - Quốc phòng ngày 25-3: Ban Cơ yếu Chính phủ phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Nội dung chính: Ban Cơ yếu Chính phủ phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức hoạt động tác chiến điện tử hiệu quả, bảo vệ an toàn các mục tiêu; Xây dựng Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Pháp, Đức hợp tác chế tạo xe tăng; Quân đội Hàn Quốc được trang bị tên lửa đất đối đất chiến thuật Ure.
Tốc độ phát: 1x
top