Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Bản tin Podcast Quân sự - Quốc phòng ngày 11-4: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Nội dung chính: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8; Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”...
Tốc độ phát: 1x
top