Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc từ 12 đến 13-12, Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ 7 (2021-2026) đã thành công tốt đẹp với tinh thần “Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Phát triển”.

Ý kiến bạn đọc ()

top