Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Trải nghiệm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa

Sắc màu di sản văn hóa, lễ hội của các địa phương trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa là cơ hội để đồng bào các dân tộc, du khách gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ý kiến bạn đọc ()

top