Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Tết ấm với đồng bào đỉnh Phá Thóng

Trên đỉnh Phá Thóng, quân và dân tay trong tay bên ngọn lửa hồng ...thắm đượm tình quân dân, kết nối vòng tay ấm áp... Đồng bào Phá Thóng hôm nay lại có một mùa xuân vui hơn.

Ý kiến bạn đọc ()

top