Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Sư đoàn Không quân 372 nâng cao kỹ năng nhảy dù cho các lực lượng

Thời gian qua, Sư đoàn Không quân 372 đã tổ chức huấn luyện nhảy dù cho các lực lượng. Công tác huấn luyện của Sư đoàn đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top