Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

“Sao vuông” đua tài trên biển

Hội thao Hải đội Dân quân thường trực năm 2023 kết thúc với kết quả đáng ghi nhận, từ đó khẳng định Hải đội Dân quân thường trực đủ khả năng, trình độ làm chủ vũ khí trang bị, phương tiện và sẵn sàng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên biển theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ý kiến bạn đọc ()

top