Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Nỗ lực, sáng tạo của người lính quân khí Kho K895

Kho K895 có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa súng, pháo. Trong những năm qua, kho là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Cục Quân khí...

Ý kiến bạn đọc ()

top