Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Niềm vui ngày thống nhất

Chiến thắng 30-4-1975 không chỉ minh chứng trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, mà còn thể hiện tinh thần quật khởi của nhân dân ta trong đấu tranh chống ngoại xâm.

Ý kiến bạn đọc ()

top