Thứ năm, 05/10/2023 GMT+7

Nhựa sống cho khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

Hàng trăm người tốt, việc tốt và những người viết nên câu chuyện của họ đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người Việt Nam ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng thi đua xây dựng đất nước hùng cường.

Ý kiến bạn đọc ()

top