Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Nhạc cách mạng - Một dòng ca bất tận

Khẳng định giá trị và sức sống của dòng nhạc cách mạng đã tiếp thêm ý chí đấu tranh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ý kiến bạn đọc ()

top