Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Người phục dựng các địa chỉ đỏ ghi dấu Biệt động Sài Gòn

Ông Trần Vũ Bình đã phục dựng được hơn 10 địa chỉ đỏ từng là cơ sở hoạt động bí mật của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định và sưu tầm được gần 10.000 tư liệu, hiện vật về Biệt động Sài Gòn.

Ý kiến bạn đọc ()

top