Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Người cán bộ Phòng hoá với chuyên môn giảng dạy chính trị

Hội thi Giáo dục chính trị giỏi là đợt “sát hạch” đánh giá chất lượng giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chính trị, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị của toàn Binh chủng Hóa học trong thời gian tới theo đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Ý kiến bạn đọc ()

top