Thứ sáu, 27/01/2023 GMT+7

Lữ đoàn Pháo binh 75 bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Lữ đoàn Pháo binh 75 là đơn vị binh chủng kỹ thuật, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện và SSCĐ. Lữ đoàn luôn coi trọng phát huy vai trò nòng cốt của ngành kỹ thuật trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật.

Ý kiến bạn đọc ()

top