Thứ năm, 22/02/2024 GMT+7

Khát vọng vươn tới

Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ý kiến bạn đọc ()

top