Thứ bảy, 09/12/2023 GMT+7

Huấn luyện "quân trong dân"

Lực lượng DBĐV bao gồm quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị DBĐV để sẵn sàng bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân. Để tổ chức huấn luyện tốt cho lực lượng này, hằng năm, Trung đoàn 753, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các địa phương đánh giá đúng thực trạng quân nhân DBĐV để quản lý, nắm chắc về số lượng, chất lượng; xây dựng kế hoạch huy động tập trung huấn luyện, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị Quân đội khi cần thiết.

Ý kiến bạn đọc ()

top