Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Giá trị và khát vọng hòa bình

Chúng ta đang sống trong ngày 30-4 lịch sử - vì đó là ngày hòa bình được lập lại, Bắc-Nam thống nhất; là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Sống trong những giây phút này, chúng ta lại càng hiểu hơn giá trị của hòa bình.

Ý kiến bạn đọc ()

top