Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Dấu ấn của những người lính thợ Kho KT788

Những năm qua, Kho KT788, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật đã có nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, đồng bộ một khối lượng lớn vũ khí trang kỹ thuật...

Ý kiến bạn đọc ()

top