Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Công tác an toàn vệ sinh lao động ở Lữ đoàn Thông tin 134

Lữ đoàn Thông tin 134, Binh chủng Thông tin Liên lạc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, quan tâm, sâu sát đến từng cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến bạn đọc ()

top