Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học

Ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố hóa chất độc là nhiệm vụ khó khăn phức tạp và kéo dài, có tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để thực hiện tốt vai trò làm nòng cốt, ứng phó hiệu quả, kịp thời các sự cố hóa chất độc, tham mưu giúp các cơ quan chức năng biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân xảy ra trong khu vực, thời gian qua, Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hóa học) đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh huấn luyện tại Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung.

VĂN CHUNG (thực hiện)

Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tình huống giả định là đối tượng khủng bố buôn bán bất hợp pháp các vật tư, hóa chất; nghiên cứu điều chế, sản xuất chất độc quân sự, phương tiện phát tán tại phòng thí nghiệm bất hợp pháp; có thể đã chuyển giao một vài vũ khí hóa học tự chế cho các đối tượng khủng bố. Trong ảnh: Chỉ huy trung tâm phổ biến phương án ứng phó sự cố hóa chất độc.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Các trinh sát viên tiến hành trinh sát chất độc.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Trinh sát nguồn phóng xạ.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Cắm cờ, đánh dấu khoanh vùng khu vực nhiễm các hóa chất độc hại.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Vận chuyển vật chất để xử lý khu vực nhiễm.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Triển khai vật chất xử lý khu vực nhiễm.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Trinh sát viên thực hiện lấy mẫu độc.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Thu gom hóa chất độc.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tiêu độc viên thực hiện tiêu độc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tiêu độc viên thu hồi khí tài nhiễm.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tắm rửa, vệ sinh cho người và quân trang.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tiêu độc cho địa hình bằng xe IVECO.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tiêu độc cho đường sá bằng xe ARS-14.
Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung: Ứng phó hiệu quả các tình huống phổ biến vũ khí hóa học
Tiêu độc, khử trùng phương tiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
top