Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ

Với lòng yêu nghề, sáng tạo và bàn tay tài hoa của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên lao động thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, mỗi năm lại có rất nhiều loại vũ khí, đạn dược, khí tài, vật tư kỹ thuật... đã được nghiên cứu chế tạo thành công.

Trong những ngày nghỉ lễ, lính thợ càng quyết tâm, hăng say lao động, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam tự lực, tự cường hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

BAN ẢNH - PHÚ SƠN - CÔNG TÁC VIÊN (thực hiện)

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Nữ kỹ sư viện thiết kế tàu quân sự cùng nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Công nhân công ty đóng tàu Hồng Hà tiến hành thử tải.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Tiến hành tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại kho K752A.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Công nhân nhà máy đóng tàu Sông Thu đang lắp cánh quạt.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Người công nhân bên những bông "Hoa lửa" của nhà máy Z113.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Nữ công nhân của nhà máy Z115 đang thao tác trên dây chuyền tự động hóa.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Nữ công nhân nhà máy Z117 bên dây chuyền sản xuất.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Các nữ công nhân Z121 đang sản xuất liều mồi.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Dây chuyền sản xuất của nhà máy Z127.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Nữ công nhân nhà máy Z131 kiểm tra sản phẩm.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Nữ kỹ sư Z199 tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên liệu.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Dây chuyền với nhiều hệ thống máy hiện đại của nhà máy Z176.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Công nhân nhà máy Z111 tiến hành kiểm tra sản phẩm.

Tài hoa từ bàn tay người lính thợ
Sản phẩm đạn khói của nhà máy Z129.

top