Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập

Vùng 2 Hải quân vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập kết hợp huấn luyện, bắn đạn thật, phóng thả vũ khí chống ngầm trên biển. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị, các tàu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các giai đoạn trong diễn tập, nhất là giai đoạn thực hành chiến đấu. Trong quá trình huấn luyện, thực hiện các bài bắn, phóng thả vũ khí chống ngầm, các đơn vị, tàu đã tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đầy đủ và thứ tự các bước theo quy định, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Rời bến thực hiện nhiệm vụ.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân theo dõi báo cáo kế hoạch trong quá trình diễn tập.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Trong suốt quá trình huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật trên biển, các đơn vị, các tàu tổ chức giao ban, giao nhiệm vụ thường xuyên, theo đúng kế hoạch.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bắn đạn thật trên biển.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Ngành 5, Tàu 17, Lữ đoàn 171 duy trì, khai thác và vận hành tốt hệ thống cơ điện, góp phần cùng toàn tàu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Đài chỉ huy Tàu 17, Lữ đoàn 171 trong điều hành thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và bắn đạn thật trên biển.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Luyện tập vận động đội hình trên biển.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Lắp liều phóng vào buồng chứa liều phóng ngư lôi.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Ngư lôi ra khỏi ống phóng.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Thực hành thả bom chìm.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Kiểm tra hệ thống phóng bom phản lực RGB-60.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Biên đội tàu cơ động vào tuyến bắn.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Bom phản lực rời bệ phóng.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Pháo 76,2mm thực hành tiêu diệt mục tiêu ban đêm.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Pháo phòng không AK-630 trên tàu tên lửa, tàu pháo, Lữ đoàn 167 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Khẩu đội pháo phòng không 12,7 mm, Tàu 18, Lữ đoàn 171 thực hành bắn đạn thật.
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Sức mạnh hỏa lực Vùng 2 Hải quân trong diễn tập
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 171 khen thưởng, động viên bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.

XUÂN CƯỜNG (thực hiện)

top