Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4

Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 vừa chỉ đạo Sư đoàn 9 tổ chức diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng cho Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 2, đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện...; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và các đơn vị binh chủng; tổ chức cơ động, hành trú quân làm công tác chuẩn bị chiến đấu chu đáo, chặt chẽ, đúng kế hoạch; thực hành diễn tập, bắn đạn thật đúng ý định, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Thiếu tướng Lê Văn Hướng, Tư lệnh Quân đoàn 4 và Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 dự và chỉ đạo diễn tập.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường và địa phương theo dõi diễn tập.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Các đơn vị tham gia diễn tập đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, văn kiện... (Trong ảnh: Đảng ủy Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 thông qua quyết tâm chiến đấu).
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Cuộc diễn tập được tăng cường lực lượng, phương tiện của các quân binh chủng. (Trong ảnh: Lực lượng pháo phòng không Lữ đoàn 71 chiếm lĩnh trận địa).
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo phản lực BM-21, Lữ đoàn 434 cơ động ra vị trí chiến đấu…
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
…và nhanh chóng triển khai chiếm lĩnh trận địa.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Sở chỉ huy Sư đoàn 9 trong diễn tập.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Sở chỉ huy diễn tập các chuyên ngành quân binh chủng.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo phản lực BM-21 khai hỏa.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo 130 mm, Lữ đoàn 434 tiêu diệt hỏa điểm địch.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo phòng không tự hành ZSU-23, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn Phòng không 367 cơ động vào tuyến bắn.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo ZSU-23 tiêu diệt mục tiêu máy bay bay thấp.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Pháo phòng không 57 mm, Lữ đoàn 71 tiêu diệt máy bay địch.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Máy bay địch bị tiêu diệt.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Xe tăng Lữ đoàn 22 cơ động, dẫn dắt bộ binh tiến công địch.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Chiến sĩ Tiểu đoàn 4 vận động tiến công địch.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4

Chỉ huy các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 4 bám sát, theo dõi, điều hành chặt chẽ mọi hành động của chiến sĩ trong quá trình thực hành diễn tập.

Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Lực lượng phòng hóa Bộ tham mưu Quân đoàn 4 xử lý tình huống chất độc hóa học tại trận địa.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Máy bay trực thăng Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 hiệp đồng tiêu diệt địch co cụm.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sức mạnh hỏa lực trong diễn tập của Quân đoàn 4
Lãnh đạo Quân đoàn 4 động viên, chúc mừng bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

XUÂN CƯỜNG – ĐÌNH THÀNH – LÊ CẦU (thực hiện)

top