Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Nhanh như "sóng điện 604”

Mỗi bức điện thu – phát được tính bằng giây; mỗi trạm thông tin lưu động được triển khai theo phút và mỗi công văn, bưu kiện chuyển đến đích được tính bằng giờ... Đó là những điều chúng tôi nghi nhận được tại Lữ đoàn Thông tin 604 - Đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 2. Đặc biệt, trong những ngày này, tại các trạm quân bưu, tổng đài TKS – Viba, trạm thông tin lưu động, hay trạm thu – phát vô tuyến điện... mỗi cán bộ, chiến sĩ đều căng mình chống chọi với cái nắng như đổ lửa, nhưng vẫn luôn bảo đảm nhận và chuyển phát hàng nghìn bức điện, công văn, bưu kiện... kịp thời, chính xác, bí mật, tuyệt đối an toàn.

PHÚ SƠN - VIỆT TRUNG (thực hiện)

Nhanh như sóng điện 604
Trực ban thông tin kiểm tra thiết bị.
Nhanh như sóng điện 604
Nhanh như sóng điện 604
Cán bộ, chiến sĩ giao công văn đến trạm quân bưu 3NB-1.
Nhanh như sóng điện 604
Chiến sĩ sắp xếp quân bưu cho vào túi chuyên dụng đựng bưu phẩm.
Nhanh như sóng điện 604
Chiến sĩ quân bưu trên các nẻo đường giao, nhận công văn, tài liệu.
Nhanh như sóng điện 604
Hình ảnh một chiến sĩ quân bưu.
Nhanh như sóng điện 604
Thực hiện nhiệm vụ tại Tổng trạm thông tin liên lạc.
Nhanh như sóng điện 604
Bảo đảm thông tin liên lạc báo vụ 15W “Ca trực kiểu mẫu” ở Lữ đoàn Thông tin 604.
Nhanh như sóng điện 604
Lữ đoàn 604 triển khai kíp xe lưu động.
Nhanh như sóng điện 604
Nhanh như sóng điện 604
Lắp đặt thiết bị khí tài.
Nhanh như sóng điện 604
Nhanh như sóng điện 604
Nhanh như sóng điện 604
Kết nối đường truyền và chạy thiết bị phát sóng.
Nhanh như sóng điện 604
Chiến sĩ lữ đoàn tăng gia sản xuất cuối ngày.
Nhanh như sóng điện 604
Được chăm chút mỗi ngày nên giàn mồng tơi xanh mơn mởn.
Nhanh như sóng điện 604
Tăng gia sản xuất của đơn vị để có những bữa ăn ngon và sạch.

top