Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Ngày đầu là bộ đội

Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới từ các địa phương, Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện thiết thực, hiệu quả, quản lý, giáo dục tốt chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử đã ghi lại một số hình ảnh ngày đầu về đơn vị của các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144.

Ngày đầu là bộ đội
Ngày đầu là bộ đội
Buổi tối đầu tiên ở đơn vị, các chiến sĩ mới nghe phổ biến, quán triệt các nội quy.
Ngày đầu là bộ độiMặc dù trước khi tiếp nhận về đơn vị, thanh niên đã được kiểm tra kỹ từ sức khỏe, lý lịch... nhưng công tác kiểm tra, lấy lý lịch trích ngang là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu khi các chiến sĩ đến nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).
Ngày đầu là bộ đội
Tiểu đội trưởng chuẩn bị quân phục và đồ dùng cá nhân cho chiến sĩ mới.
Ngày đầu là bộ đội
Hướng dẫn nội vụ như sắp xếp ba lô, làm quen với gấp chăn màn...
Ngày đầu là bộ đội
Sau khi được hướng dẫn, chiến sĩ mới bước đầu thực hành...
Ngày đầu là bộ đội
...và khi thành quả mặc dù chưa thực sự xuất sắc nhưng nụ cười luôn thường trực.
Ngày đầu là bộ đội
Ngày đầu là bộ đội
Bữa cơm đầu tiên trong đời quân ngũ.
Ngày đầu là bộ đội
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 luôn tạo không khí vui tươi, thân thiện nhất để các chiến sĩ mới khi về đơn vị khỏi bỡ ngỡ.
Ngày đầu là bộ đội
Nội dung kiểm tra, khám sức khỏe cũng được Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 triển khai từ sớm.
Ngày đầu là bộ đội
Cắt tóc cũng là một trong những nội dung được triển khai cho chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144.
Ngày đầu là bộ đội
Kết quả sau khi cắt tóc theo quy định cắt tóc 3 phân với nam hạ sĩ quan, chiến sĩ và nam học viên chưa phải là sĩ quan.
Ngày đầu là bộ độiCùng trao đổi tâm tư, tình cảm đối với chiến sĩ mới.
Ngày đầu là bộ đội
Những gương mặt vui tươi của chiến sĩ mới trong ngày đầu ở đơn vị.

VIỆT CƯỜNG – TUẤN HUY (thực hiện)

top