Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Lữ đoàn Pháo binh 368 "Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng"

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện

Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1, (tiền thân là Trung đoàn 675B) đơn vị được thành lập trong cao trào cách mạng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Trải qua hơn 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Lữ đoàn đã đạt nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Hành quân ra thao trường.

Trong thời kỳ đổi mới Lữ đoàn luôn phát huy truyền thống "Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng" của bộ đội Pháo binh Anh hùng; khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Khẩu đội Pháo 122D30 thực hành huấn luyện.
Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Pháo thủ số 1 khẩu đội Pháo 122D30 bình tĩnh lấy góc kính ngắm, xác định phần tử bắn

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ đơn vị; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã không ngừng phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mọi được giao; nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, hội thi, hội thao, xây dựng Lữ đoàn VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Tổ chức rút kinh nghiệm ngay tại thực địa.

Chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên, nhất là huấn luyện chuyên ngành Pháo binh, qua các lần kiểm tra của Quân đoàn luôn được đánh giá là đơn vị duy trì có nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ tốt, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Đổi mới phương pháp huấn luyện, ứng dụng ứng dụng công nghệ, kết hợp diễn giải, thuyết trình với trình chiếu powerpoint.

Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, củng cố thao trường bãi tập, mô hình, sáng kiến, cải tiến, giáo án huấn luyện.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Các khẩu đội pháo nhả đạn tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Quán triệt sâu kỹ phương châm, phương hướng, quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện, tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, kiên quyết chống bệnh thành tích, đánh giá đúng thực chất, do vậy kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTB.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Pháo BM21 nhả đạn tiêu diệt mục tiêu.

Năm 2022, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, các quan điểm, nguyên tắc trong huấn luyện, chấp hành nghiêm chỉ lệnh huấn luyện, bảo đảm huấn luyện sát thực tế, nhất là huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Tham gia huấn luyện, diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tích cực nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến, cải tiến, công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập; bảo đảm quân số, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện, chất lượng, an toàn.

Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng
Đơn vị thường xuyên tổ chức hội thao, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các phân đội.
Lữ đoàn Pháo binh 368 Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng

Kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện; tổ chức chặt chẽ các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập do các cấp tổ chức; kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới đạt đơn vị Giỏi, an toàn tuyệt đối về người, VKTBKT. Tiếp tục củng cố sẵn sàng phục vụ thực hành chữa cháy rừng trong tập huấn phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc bảo đảm đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về người, VKTBKT.

HOÀNG KHÁNH TRÌNH (thực hiện)

top