Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5

Tại trường bắn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9 vừa hủy nổ thành công đạn cấp 5. Công tác hủy nổ được cán bộ, nhân viên Kho thực hiện đúng quy trình kỹ thuật; chấp hành nghiêm kế hoạch của Quân khu, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Được biết, số lượng đạn, pháo hủy nổ hàng năm theo nhiệm vụ là chiến lợi phẩm từ trong chiến tranh được Kho cất giữ cho đến nay. Để bảo đảm an toàn cũng như bảo vệ môi trường, hàng năm Kho tổ chức kiểm tra chất lượng từng loại đạn, pháo để hủy nổ theo quy định.

Xin giới thiệu một số hình ảnh về nhiệm vụ hủy nổ của Kho 302:

Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Xử lý tháo gỡ đạn cấp 5 trên máy rút đầu đạn để kiểm tra chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ trước khi hủy nổ.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Đạn dược vận chuyển đến vị trí tập kết chờ hủy phải được bao gói trong hòm có nắp đậy, khối lượng đạn dược và hòm không quá 20kg.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Sàn xe được Đội hủy nổ xếp một lớp cát mịn để quá trình di chuyển các hòm đạn được an toàn.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Hòm được đánh dấu kỹ lưỡng cho từng loại.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Xe chở đạn được nhân viên gói buộc, che chắn cẩn thận trước khi di chuyển.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Nhân viên đưa các hòm đạn đến bãi hủy.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Làm công tác chuẩn bị hố nổ, phục vụ xếp đạn cấp 5.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Đại tá Nguyễn Minh Hà, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu, chỉ huy buổi hủy nổ kiểm tra các tổ xếp đạn dược.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Cán bộ, nhân viên đào hố hủy đạn cấp 5 và bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Trước khi hủy nổ, cán bộ, nhân viên được tập huấn quy trình công nghệ xử lý đối với từng loại đạn được và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác xử lý.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Khi tiếp xúc trực tiếp với đạn dược, thao tác phải nhẹ nhàng, không làm rơi đạn dược.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Các loại đạn cấp 5 được xếp tỉ mỉ ở hố hủy nổ.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Một quả mìn DH-10 chống tăng được nhân viên kho xếp vào hố.
Kho 302, Cục Kỹ thuật Quân khu 9: Xử lý an toàn đạn cấp 5
Các hố được hủy hoàn toàn sau khi kích nổ.

HỮU TÀI (thực hiện)

top