Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Diễn tập bảo vệ vùng trời

Quân chủng Phòng không - Không quân vừa tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh khu vực miền Nam năm 2022.

Trong cuộc diễn tập, các đơn vị tham gia đã thực hiện đầy đủ nội dung các giai đoạn chiến đấu. Tại những giai đoạn đầu, các sư đoàn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cơ động, dã ngoại bảo đảm bí mật, an toàn; tổ chức hội nghị đảng ủy các cấp thông qua kế hoạch chiến đấu của người chỉ huy; xây dựng và báo cáo, thông qua văn kiện, kế hoạch các chuyên ngành; tổ chức hội nghị hiệp đồng đánh địch tiến công hỏa lực đường không.

Trong giai đoạn thực hành chiến đấu, các đơn vị tổ chức hiệp đồng kíp chiến đấu sở chỉ huy đánh địch bảo vệ các mục tiêu được giao theo kế hoạch chiến đấu; các phân đội hỏa lực phòng không, phi đội không quân thực binh thực hành các phương án đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ mục tiêu được giao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, đảng ủy các đơn vị tổ chức hội nghị lãnh đạo khôi phục sức chiến đấu, tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện về vị trí đóng quân thường xuyên, bảo đảm toàn tuyệt đối.

Diễn tập bảo vệ vùng trời
Ban thường vụ Đảng ủy Sư đoàn Không quân 370 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Quán triệt nhiệm vụ, hạ mệnh lệnh hành quân.

Diễn tập bảo vệ vùng trời

Diễn tập bảo vệ vùng trời
Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cơ động, dã ngoại.
Diễn tập bảo vệ vùng trời

Đảng ủy Sư đoàn Không quân 370 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Diễn tập bảo vệ vùng trời
Hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu của Đảng ủy Sư đoàn Phòng không 367.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Tổ bay Mi-171, Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, báo cáo kế hoạch bay kiểm tra diễn tập với Ban chỉ đạo diễn tập.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Thành viên Ban chỉ đạo diễn tập kiểm tra công tác nghi trang, nghi binh từ trên cao.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Chiến sĩ tiêu đồ Trung đoàn Ra-đa 294, Sư đoàn Phòng không 367 theo dõi mục tiêu trên không.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Trong điều kiện hành trú quân dã ngoại, các đơn vị tham gia diễn tập vẫn luôn bảo đảm khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng cho bộ đội.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Lực lượng quân y theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Trắc thủ Đại đội 23, Trung đoàn 230, Sư đoàn Phòng không 367 theo dõi, bám sát mục tiêu.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Trận địa pháo cao xạ Đại đội 23 thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Máy bay Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370 sẵn sàng xuất kích.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Máy bay xuất kích thực hành các phương án đánh trả địch tiến công hỏa lực đường không.
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Diễn tập bảo vệ vùng trời
Hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao.

Thực hiện: THÀNH CƯỜNG

top